Log In

konsorcium

 

 LogIn dnes     Archiv 

Aktuální verze JUNO 3 ke stažení zdarma

 

Systém Reportér

Umožňuje nepřetržitý reporting a analýzu dat. Plánovač analytických a reportingových úloh zpracovává nepřetržitě firemní data a výsledky zpracování zasílá mailem na určené adresy managementu firmy. Protože je řešení postaveno na MS Excel, může úlohu podle návodu vytvořit téměř každý. Postačí použít makrokameru a příkazy MS Excel pro načtení dat z dostupných databází, webových portálů nebo souborů a případně použít další příkazy tabulkového procesoru pro zpracování a formátování dat. Ráno budou mít ředitelé v poště výsledky za minulý den, týden či jiné požadované období, zpracované do přehledných a výkonných kontingenčních tabulek a grafů. Množství úloh je omezeno pouze časem na jejich zpracování.

Na obrázku vidíte spuštěný Reportér, s příkladovými úlohami.

 

Nástroj je ideální pro malé a střední firmy, které se chtějí vyhnout masívním nákladům do reportingových a dataminingových řešení. Nástroj Reporter obdobná data zajistí obratem a za zlomek nákladů. Takový rozdíl v poměru výkon-cena je vzácný.

 

 


 

 

 

 

JUNO - Jednoduché účetnictví neziskových organizací

 

JUNO je nástroj pro MS Excel, pro kompletní vedení jednoduchého účetnictví neziskových organizací, včetně podrobného manuálu. Nástroj je určen pro neziskové organizace (spolky) jejichž příjmy za poslední období nepřekročí právními předpisy stanovený limit. Je určeno pro účetní-uživatele kladoucí důraz na jednoduchost obsluhy, vysokou produktivitu práce a rychle použitelné výsledky.

 

Nástroj zahrnuje například následující evidence a funkčnosti.

- Vedení peněžního deníku s volitelnou účetní osnovou a s okamžitě dosažitelnými výsledky ve formulářích rozvaha a výsledovka, výkaz majetku a závazků a výkaz příjmů a výdajů, ve struktuře požadované finančními úřady. Umožňuje evidenci a tisk pokladních dokladů přímo z peněžního deníku.

- Kniha vydaných faktur s tiskem faktur, automatizovaným zaúčtováním faktur do peněžního deníku, sledováním pohledávek, pohledávek po splatnosti a dalšími funkcemi.

- Kniha přijatých faktur s operativním tiskem příkazu k úhradě, automatizovaným zaúčtováním faktur do peněžního deníku, sledováním závazků, závazků po splatnosti a dalšími funkcemi.

- Vytváření a okamžité, průběžné sledování rozpočtu.

- Analytické souhrny a ukazatele, účetní a statistické sestavy, grafické výstupy, např. CashFlow.

Všechny souhrnné i jednotlivé údaje jsou v nástroji organicky provázány, nic není zadáváno dvakrát, vše se promítne na správná místa.

Veškerá funkčnost i data jsou uloženy v jednom souboru typu XLSM, který můžete přenášet z počítače do počítače, či třeba kopírovat pro další účetní subjekty.

 

Pro zjištění všech funkcí nástroje nahlédněte do úplného manuálu, který naleznete ke stažení společně s nástrojem.

 

Chcete povýšit svoji stávající verzi JUNO na tuto novou, ale máte již pořízeno mnoho dat? Nemusíte čekat na konec roku, použijte na to již nyní funkci Import podle popisu v manuálu.

 

 

Nástroj je autorským dílem dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Autor uděluje souhlas osobám pracujícím pro neziskové organizace s užitím a rozmnožováním díla, za účelem vedení účetnictví neziskové organizace.

 

Nástroj a manuál je zdarma ke stažení a použití zde.

   Nástroj XLSM    Manuál PDF   Importní maska

 

 

 

© LogIn 2001-2021

Napište nám